Jäsenyyttä koskevat sopimusehdot

Jäsenyys

Jäsenyys on aina henkilökohtainen eikä se ole siirrettävissä toiselle henkilölle. Jäsenyyttä ei voi irtisanoa ennenaikaisesti vaan se on sovitun sopimuskauden ajan voimassa. Jäsenyyden jäädyttäminen on mahdollista poikkeustilanteissa, kuten sairastapauksessa lääkärintodistusta vastaan. Sovittu sopimuskausi on ajanjakso, jonka sopimuksen on sovittu olevan vähintään voimassa, laskettuna sovitusta alkamispäivämäärästä sidonnaisuuskauden viimeisen päivän loppuun. Sidonnaisuuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, jolloin se on irtisanottavissa kirjallisesti yhden kuukauden irtisanomisajalla laskettuna irtisanomiskuukauden päättymisestä. Jäsenkortti ja muut asiakkuuteen liittyvät kulkutunnisteet on palautettava Nautilus-kuntokeskukseen viimeistään jäsenyyden päättymispäivänä. Nautilus pidättää oikeuden irtisanoa jäsenyys päättymään välittömästi syytä ilmoittamatta. Tällöin käyttämättä oleva osuus maksetusta jäsenmaksusta palautetaan. Törkeän sääntörikkomuksen, kuten esimerkiksi jäsenkortin ulkopuoliselle lainaamisen perusteella jäsenyys päätetään mahdollista käyttämättä olevaa jäsenyysaikaa tai jäsenmaksua palauttamatta. Nautilus ei vastaa mistään vammasta ja/tai vahingosta, joka aiheutuu jäsenelle tai henkilölle, josta jäsen on vastuussa eikä myöskään omaisuudesta, joka kuuluu jäsenelle tai on luovutettu jäsenelle tai kuuluu henkilölle, josta jäsen on vastuussa. Jäsen on vastuussa siitä, että hän on asianmukaisessa fyysisessä kunnossa voidakseen osallistua harjoitteluun ja hoitoon. Jäsenyyden vähimmäisikä on 13 vuotta ellei poikkeustapauksin toisin sovita. Jäsenyyden myöntämiseksi on maksettava jäsenmaksu. Jäseneltä, joka on valinnut maksutavaksi e-laskun tai suoramaksun, veloitetaan jäsenmaksu ensimmäisen kuukausimaksun yhteydessä, ellei sitä ole maksettu ostohetkellä.

Saatavuus

Kausiluonteiset muutokset aukioloaikoihin tai yleiseen aukioloon eivät oikeuta voimassaolevan sopimuksen pidennykseen tai maksujen hyvityksiin. Uinti on mahdollista ainoastaan uintiosaston osoittamilla yleisovuorojen aukioloaikoina. Aukioloajat ilmenevät kuntokeskuksessa esillä olevista ilmoituksista.

Viihtyvyys ja hygienia

Jäsenen ja tämän vieraiden tulee noudattaa Nautiluksen henkilökunnan suullisesti tai kirjallisesti ilmoittamia viihtyvyyttä, hygieniaa, harjoittelumetodeja ja järjestystä koskevia sääntöjä.

Doping

Kiellettyjen doping-aineiden tai vastaavien suoritusta kohentavien aineiden käyttö ja/tai myynti on kiellettyä ja johtaa jäsenyyden välittömään irtisanomiseen ilman mahdollisen käyttämättä olevan jäsenyysajan tai jäsenmaksun palautusta.

Suostumus

Annan suostumukseni siihen, että Nautilus voi olla minuun yhteydessä sähköpostitse, tekstiviestein ja puhelimitse niin kauan kuin olen jäsenenä Nautiluksessa sekä 18 kuukauden ajan jäsenyyden päättymisen jälkeen. Voin milloin tahansa pyytää Nautilusta lopettamaan tällaisen yhteydenpidon ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Nautilukselle.

Hinnanmuutokset

E-laskutukseen/suoramaksuun perustuvat kuukausimaksut ovat sidonnaisuuskauden aikana suojattuja kaikkia mahdollisia hinnanmuutoksia vastaan, pois lukien mahdolliset arvonlisäveron korotuksiin perustuvat muutokset. Sidonnaisuuskauden jälkeen Nautilus voi toteuttaa hinnanmuutoksia ilmoittamalla niistä jäsenelle vähintään 60 päivää etukäteen.

E-lasku

E-laskujen vastaanotto verkkopankissa on Nautilus Finland Oy:n jäsenmaksuveloituksissa käyttämä palvelu, jossa lähettäjä toimittaa vastaanottajalle osoitetun laskun sähköisesti kuukausittain verkkopankkiin. Tämä tapahtuu noin viikko ennen eräpäivää, joka on jäsenyydestä riippuen kuukauden 5. tai 28. päivä. Sopiessaan e-laskujen vastaanotosta verkkopankissa asiakas hyväksyy itseään sitoviksi näiden yleisten ehtojen lisäksi oman pankkinsa pankkikohtaiset ehdot. E-laskuihin perustuvat maksut välitetään tilisiirtoina. Asiakas vastaa kaikista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että kuukausimaksua ei e-laskutusvaltuutuksen tai tilillä olevan katteen puuttumisen vuoksi ole voitu laskuttaa asiakkaan tililtä eräpäivänä. Tällaisia kuluja ovat mm. maksumuistutusmaksu, viivästyskorko ja perintäkulut. Asiakas voi etukäteen sopia pankin kanssa siitä, että pankki veloittaa laskuttajan verkkopankkiin toimittaman yksilöidyn e- laskun asiakkaan tililtä eräpäivänä, jos pankki tällaista palvelua verkkopankissaan tarjoaa. Maksua ei voi peruuttaa sen jälkeen, kun se on veloitettu asiakkaan tililtä. Asiakas voi halutessaan muuttaa e-laskun maksutiliä. E-laskusta ei tule ilmoitusta kotiin postitse, mutta asiakas voi halutessaan ottaa verkkopankissa käyttöön ilmoituspalvelun e-laskujen saapumisesta pankin tarjotessa kyseistä palvelua. Ilmoituspalvelu voi olla maksullinen. Asiakas saa Nautilukselta viitenumeron, jonka avulla hän aktivoi e-laskun verkkopankissaan. Nautiluksen saatua pankilta e-laskusopimusvahvistuksen, voidaan e-laskutus toteuttaa.

Suoramaksu

Suoramaksupalvelu on tarkoitettu vaihtoehdoksi maksajille, joilla ei ole käytössään verkkopankkia. Suoramaksupalvelussa pankki maksaa sovitut laskut automaattisesti eräpäivänä maksajan tililtä tämän antaman toimeksiannon mukaisesti. Pankilla on tieto laskuttajista, jotka tarjoavat suoramaksupalvelua. Asiakas antaa Nautiluksen laskutustiedot ja suoramaksutoimeksiannon pankilleen. Pankki toimittaa Nautilukselle tiedon maksajan maksutavasta. Laskua koskeviin huomautuksiin ja kyselyihin vastaa Nautilus. Laskun eräpäivänä pankki maksaa laskut tilisiirtona asiakkaan tililtä. Tilisiirtoon sovelletaan maksujen välityksen yleisiä ehtoja. Halutessaan lopettaa jatkuvan suoramaksutoimeksiannon tulee maksajan olla yhteydessä omaan pankkiinsa. Mikäli asiakkaan mielestä suoramaksulla maksettu summa on virheellinen, tulee hänen olla yhteydessä suoraan Nautilukseen. Nautilus on aina velvollinen palauttamaan sellaisen suorituksen, johon sillä ei ole oikeutta.

Jäsenyyden päättäminen maksujen jäädessä suorittamatta

Mikäli maksuja ei suoriteta sovittujen maksuehtojen mukaisesti, harjoitteluoikeus suljetaan jäseneltä siihen asti, kunnes maksut on suoritettu ajan tasalle.

Vähimmäisikä e-laskulla tai suoramaksulla maksaessa

Vähimmäisikä sopimuksen solmimiselle on 18 vuotta. Jäseneltä, joka ei ole täyttänyt vielä 18 vuotta edellytetään, että huoltaja allekirjoittaa jäsensopimuksen sekä sitoutuu maksuvastuuseen jäsenen puolesta.

Jäsenkortti ja kulkutunniste

Jäsenkortin tai kulkutunnisteen katoamisesta on ilmoitettava Nautilukselle. Tällöin jäsenkortti tai kulkutunniste uusitaan 10 euron korvausta vastaan.

Sopimusehdot

Nautilus pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja.